Trang chủ   Các khóa học  Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch  Điều kiện cần và đủ để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện cần và đủ để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Nghề hướng dẫn viên du lịch là một phạm trù rộng bao gồm nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Đó là một người hoặc một nhóm người sử dụng các hình thức, phương pháp cần thiết để hướng dẫn, giới thiệu cho một hoặc một nhóm người thực hiện chuyến tham quan trong thời gian nhất định. Và nó đã trở thành một trong những ngành nghề “hot” được giới trẻ khá yêu thích ngày nay. Vậy, để trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp bạn phải có những yếu tố nào?
 

Điều kiện chung để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam
  2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
  3. Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt
  4. Không mắc bệnh truyền nhiễm
  5. Sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ
  6. Đã tốt nghiệp chuyên ngành du lịch hoặc đã tham gia khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn, và có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch theo đúng tiêu chuẩn của Tổng cục du lich Việt Nam.
                                                                                                                                                                                                                                            Thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Các trường hợp được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa như sau:
1. Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch.
2. Đối với những trường hợp không nằm trong mục 01 thì:
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn viên, thì phải trải qua khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng.
- Tốt nghiệp trường Trung cấp ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn viên, hoặc tốt nghiệp các trường Đại học thuộc khối khoa - học xã hội, khối kinh tế và các trường ngoại ngữ. Phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 2 tháng.
- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khác thuộc khối khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin. Phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 3 tháng.

 

Điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch trở lên;

2. Các trường hợp không thuộc mục 01 thì:
 

- Cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng cho những bạn tốt nghiệp Đại học khối du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn viên.

- Cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 2 tháng, đối với những bạn tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối Khoa học – xã hội, khối kinh tế, ngoại ngữ. 

- Cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 3 tháng, đối với những bạn tốt nghiệp các trường Đại học khác thuộc khối khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin và các khối khác.

3. IEFL từ 500 điểm trở lên

4. OEIC từ 650 điểm trở lên