Trang chủ   Các khóa học  Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch  Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch do Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội cấp, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian đào tạo khóa học nghiệp vụ du lịch từ 1,5 tháng-> 2 tháng. Địa chỉ học uy tín, chất lượng tốt nhất tại Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Sài Gòn, Hải Phòng...Và mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp, là điều kiện cần và đủ để bạn có thể hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa.

Mẫu thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Mẫu thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

 
  mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa


XEM THÊM:
- THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
- ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ CẤP THẺ DU LỊCH